Hovedkontor:
Lundberg Data A/S
Tryggevældevej 8
4652 Hårlev

Herning afdelingen:
Lundberg Data A/S
Viborgvej 97
7400 Herning